Tiền Là Tất Cả
Thông tin

Tiền Là Tất Cả

天降財神
10

Giới thiệu

Trong khi Thần Tài luôn cho rằng dưới trần gian tiền của là vạn năng, còn Ông Thọ lại cho rằng tình cảm là điều thiết yếu nên đã tranh cãi dẫn đến quyết định cá cược với nhau. Thần Tài chọn người trần Dương Dậu Tựu và buộc anh ta thay đổi cách sống cũng như thuần phục sức mạnh của đồng tiền. Thần Tài hóa thân thành người trần, lấy tên là Dương Tế Tài. Lắm tiền của, Tài ra sức dụ Dương Dậu Tựu nhưng vô dụng bởi anh này là người ngay thẳng, an phận nên không hề bị chao đảo hay choáng ngợp trước sức mạnh của đồng tiền.

Diễn viên

Âu Dương Chấn Hoa

Trương Cẩm Trình

Mã Đức Chung

Quách Tấn An

Tần Hoàng

Trần Diệu Anh

Từ Hào Doanh

Bình luận