Kim Nha Đại Trạng Sư
Thông tin

Kim Nha Đại Trạng Sư

Man Of Wisdom
10

Giới thiệu

Đẩu là trạng sư nổi tiếng ở làng Đại Lương. Mặc dù được gia đình sắp đặt, kết hôn với Mai Quần Nga, nhưng người chàng thật lòng yêu lại là con gái quan huyện - Thương Sương. Trong một lần vạ miệng, Đẩu gián tiếp khiến cha của Sương mang tội tru di, Đẩu lập tức cùng Sương lên kinh thành kháng cáo. Từ đây, cuộc đời Đẩu bước vào những ngã rẽ mới.

Diễn viên

Trịnh Đan Thoại

Thái Thiếu Phân

Hoàng Nhất Phi

Bình luận