Thiến Nữ U Hồn 3
Thông tin

Thiến Nữ U Hồn 3

A Chinese Ghost Story III
10

Giới thiệu

Phần kết thúc Thiến Nữ U Hồn. Ma nữ say đắm tiểu hòa thượng, nhưng con người và yêu ma vốn không chung đường, cô gặp phải muôn vàn trắc trở. Vào lúc nguy cấp, tiểu hòa thượng hóa thân Kim Phật đại chiến với Hắc Sơn lão yêu.

Diễn viên

Tony Chiu-Wai Leung

Jacky Cheung

Joey Wang

Nina Li Chi

Liu Xun

Lau Siu Ming

Tiffany Liu

Huang Guang Liang

Waise Lee

Bình luận