Sứ Giả Siêu Năng
Thông tin

Sứ Giả Siêu Năng

Sứ Giả Siêu Năng
10

Giới thiệu

Ba người không quen biết xui xẻo gặp tai nạn thảm khốc cùng với nhau. Nhưng thần kỳ là họ không chết, mà sau tai nạn đó nhóm người còn bộc lộ năng lực siêu cường. Có người có khả năng ngưng đọng thời gian, người lại có thể trị liệu, người khác thì mình đồng da sắt. Kể từ đó, nhóm người vốn chẳng quen biết lại gắn kết với nhau theo cách đặc biệt nhất.


 

Diễn viên

Đường Thi Vịnh

Trần Triển Bằng

Trần Sơn Thông

Trương Quốc Cường

Lâm Tử Thiện

Thẩm Chấn Hiên

Vương Quân Hinh

Âu Thoại Vĩ

Lưu Dĩnh Tuyền

Lưu Bội Nguyệt

Ngũ Lạc Di

Bình luận