Phương Thế Ngọc
Thông tin

Phương Thế Ngọc

The Legend
10

Giới thiệu

Chàng trai trẻ Phương Thế Ngọc giỏi võ và sống một cách vô tư lự cho đến 1 ngày anh chiến thắng trong cuộc đấu võ tuyển phu của con gái quan tri huyện là Ting Ting nhưng Phương Thế Ngọc lại chưa muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân.

Diễn viên

Jet Li

Josephine Siao

Vincent Zhao

Trailers & Videos

Bình luận