Nguyên Chấn Hiệp
Thông tin

Nguyên Chấn Hiệp

Nguyên Chấn Hiệp
10

Giới thiệu

Mang màu sắc viễn tưởng, Nguyên Chấn Hiệp  bộ phim bắt đầu từ tiểu thuyết gia Hoàng Khuông khi ông viết tiểu thuyết viễn tưởng về một dạng cải tạo não người để tạo ra một con người hoàn mỹ. Sự viễn tưởng này đẩy tiểu thuyết gia đến sự nguy hiểm tính mạng. Một trong 10 người giàu nhất thế giới – ông Vinh Quang – …

Diễn viên

Lê Minh

Lý Gia Hân

Ngô Đại Dung

Chu Ân

Hồng Hân

Bình luận