Náo Loạn Phố Bronx
Thông tin

Náo Loạn Phố Bronx

Rumble in the Bronx
10

Giới thiệu

Keung từ Hồng Kông đến New York để chuẩn bị cho đám cưới người chú của anh ta và khám phá ra được sự nguy hiểm ở khu Bronx. Trong khi trông nom cửa hàng mà chú của Keung vừa bán cho gã nhà giàu Elaine, anh tìm hiểu ra rằng hắn là một tên buôn lậu kim cương và có một nhóm những gã côn đồ theo sau...

Diễn viên

Thành Long

Mai Diễm Phương

Françoise Yip

Bình luận