Kỳ Mưu Vượt Quần Hùng
Thông tin

Kỳ Mưu Vượt Quần Hùng

Don't Fool Me
10

Giới thiệu

Anh hùng là một thành viên băng đảng và Kit là một nhân viên bán bảo hiểm, Anh hùng đang tìm kiếm một sự thay đổi trong nghề nghiệp và Kit đã trở nên tan vỡ với cuộc sống sau khi phát hiện ra anh ta có một “bong bóng” Bóng “trong não có thể tan vỡ lúc nào giết anh ta. Cả hai quyết định thay đổi đời một chút với Hội Tam Hoàng sẽ trở nên đáng kính và Nhân viên bán bảo hiểm tiếp theo thế giới của Hội Tam Hoàng. Cũng như một cuộc sống mới, cả hai người mà bạn tìm thấy tình yêu mới.

Diễn viên

Lưu Đức Hoa

Chiu-Wing Lam

Viên Khiết Oánh

Bình luận