Huyết Chiến
Thông tin

Huyết Chiến

Fatal Move - Triad Wars
10

Giới thiệu

Đại ca hội Tam Hoàng, Lung, là con mồi của lực lượng phòng chống tội phạm. Nhưng gã còn là cái gai trong mắt các thuộc hạ luôn nuôi ý định lật đổ. Bên cạnh Lung là hai người thân thiết. Liệu "những người anh em", kẻ nào mới là thù?

Diễn viên

Sammo Hung Kam-Bo

Nhậm Đạt Hoa

Niu Tien

Bình luận