Her Fatal Ways
Thông tin

Her Fatal Ways

Her Fatal Ways
10

Giới thiệu

Thanh tra cảnh sát Trung Quốc đại lục xinh đẹp Cousin buộc phải làm việc với một cảnh sát Hồng Kông, chiến đấu chống lại anh ta gần như cho đến cuối danh sách tín dụng, khi cô ấy tiết lộ nhiều hơn các bằng chứng Cộng sản của mình.

Diễn viên

Carol 'Do Do' Cheng

Tony Ka Fai Leung

Alfred Cheung

Bình luận