Dương Gia Tướng
Thông tin

Dương Gia Tướng

The Yang’s Saga
10

Giới thiệu

Phim kể về cuộc đời oanh liệt của gia đình Dương gia tướng. Khi các người con trai trong gia đình Dương gia đều hy sinh khi chinh chiến trong trận Kim Sa Thang thì Xà Thái Quân cùng các con gái muốn sang Liêu lấy lại hài cốt của Dương Lệnh Công nhưng họ phải phá Thiên Môn Trận gồm 3 cửa. Cửa thứ nhất do Cửu Muội và Ngũ Lang phá, cửa thứ 2 do các chị cả phá và cửa thứ 3 do Xà Thái Quân đích thân chinh chiến. Cuối cùng họ tìm được hài cốt của Dương Lệnh Công nhưng Dương Ngũ Lang không muốn dính dáng đến trần tục nên từ bỏ Ngũ Nương và gia đình lên núi tu hành. Còn Tứ Lang thì bị giữ lại Liêu quốc. Chỉ có mình Lục Lang trở thành trụ cột của Dương gia.

Diễn viên

Lưu Đức Hoa

Ngô Trấn Vũ

Lương Triều Vỹ

Lý Quốc Lân

Châu Hải My

Miêu Kiều Vỹ

Huỳnh Nhật Hoa

Dương Phán Phán

Dương Trạch Lâm

Lê Hán Trì

Âu Dương Phối San

Bình luận