Bố Y Thần Tướng
Thông tin

Bố Y Thần Tướng

Bố Y Thần Tướng
10

Giới thiệu

Lý Bố Y vốn tinh thông tướng thuật, mang trọng trách tìm lại các cao thủ trong cuộc chiến Kim Ấn nhưng luôn gặp phải sự cản trở từ Lại Dược Nhi – thần y phía Hắc đạo. Vì Bạch đạo, vì thanh lý môn hộ, vì phải xóa bỏ điềm báo Ma trưởng Đạo tiêu, Bố Y không thể tránh khỏi trận quyết chiến cùng Dược Nhi…

Diễn viên

Lâm Phong

Lâm Văn Long

Dương Di

Bình luận